การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 5 มีนาคม 20, 2013
ตอนที่ 72 ธันวาคม 23, 2012
ตอนที่ 4 พฤศจิกายน 18, 2012
ตอนที่ 95 กุมภาพันธ์ 22, 2015
ตอนที่ 51 มีนาคม 10, 2014
ตอนที่ 6 พฤศจิกายน 11, 2014
ตอนที่ 66 พฤษภาคม 20, 2014
ตอนที่ 50 สิงหาคม 8, 2015
ตอนที่ 39 มกราคม 24, 2014
ตอนที่ 174 กุมภาพันธ์ 5, 2016
ตอนที่ 8 ตุลาคม 13, 2012
ตอนที่ 156.5 พฤษภาคม 14, 2013
ตอนที่ 24 สิงหาคม 29, 2014
ตอนที่ 51 ธันวาคม 28, 2015
ตอนที่ 16 เมษายน 13, 2014