การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 0 กุมภาพันธ์ 2, 2013
ตอนที่ 10 มิถุนายน 30, 2014
ตอนที่ 0 มกราคม 23, 2013
ตอนที่ 14 ตุลาคม 11, 2013
ตอนที่ 0 กุมภาพันธ์ 4, 2013
ตอนที่ 1 กุมภาพันธ์ 21, 2013
ตอนที่ 0 กุมภาพันธ์ 4, 2013
ตอนที่ 34 เมษายน 23, 2015
ตอนที่ 5 พฤศจิกายน 15, 2013
ตอนที่ 2 มกราคม 25, 2013
ตอนที่ 3 มกราคม 12, 2013
ตอนที่ 38 ธันวาคม 16, 2014